Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑΛ

Αναρτήθηκαν στο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οδηγίες για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων της Α' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: