Η ουσία της ζωής...

Ο Σείκιλος έγραψε το τραγούδι του μετά το 200 π.Χ. σε επιτύμβια κυλινδρική στήλη που έχει ύψος 40 εκατοστά και περιέχει στην κοινή ελληνική της ελληνιστικής εποχής ένα επίγραμμα δώδεκα λέξεων και ένα μέλος (τραγούδι) δεκαεφτά λέξεων μαζί με τη μουσική του. Στην κορυφή της στήλης, το επίγραμμα αναφέρει τον άνθρωπο που το έγραψε, καθώς και το σκοπό για τον οποίο το έγραψε (Wikipedia):

Εἰκὼν ἡ λίθος εἰμί.
Τίθησί με Σείκιλος
ἔνθα μνήμης ἀθανάτου
σῆμα πολυχρόνιον

Ὅσον ζῇς, φαίνου,
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ·
πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν,
τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ.

Σείκιλος Εὐτέρ[πῃ]

*

Μια εικόνα, η πέτρα είμαι
Με έθεσε ο Σείκιλος εδώ
Σημάδι – να θυμάσαι πάντα
Μέσα στους αιώνες

Όσο ζεις, να χαίρεσαι
Καθόλου μη λυπάσαι
Κρατά ελάχιστα η ζωή
Κι ο χρόνος απαιτεί το τέλος

Ο Σείκιλος για την Ευτέρπη

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: