Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων

Από φέτος άλλαξε ο τρόπος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Ο κάθε υποψήφιος συνδέεται σε συγκεκριμένη σελίδα του υπουργείου και αφού κάνει πολλές δοκιμές μπορεί να κάνει οριστική υποβολή. Οφείλει όμως πρώτα να πάρει το password από το σχολείο που υπέβαλλε την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Συνδεθείτε στη σελίδα του υπουργείου (κάνοντας κλικ εδώ) και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Επίσης πληροφορίες δίνονται από τις διευθύνσεις των σχολείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ο/η κάθε υποψήφιος/φια έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμπλήρωση του.

Να ελέγξετε προσεκτικά πριν επιλέξετε την οριστική υποβολή.

Μην εμπιστεύεστε το καθένα εξωσχολικό. Ρωτήστε το άτομο που ορίστηκε ως υπεύθυνο στο σχολείο σας.!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: