Παράταση υποβολής μηχανογραφικών

Δώθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων।
Τελική ημερομηνίας ορίστηκε η 30 Ιουνίου 2011 και ώρα η 24:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: