Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών και Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο "Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πληροφορική"
Στη σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php), αναρτήθηκαν πρόσφατα τα νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

Κατά το σχολικό έτος 2011-12, θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 188 πιλοτικές
σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια). Κατά την
πιλοτική εφαρμογή, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα ανατροφοδοτούνται
από την εκπαιδευτική πράξη ώστε να εμπλουτισθούν και να βελτιωθούν όπου
αυτό είναι αναγκαίο.

Για το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των Νέων
Τεχνολογιών
είναι διαθέσιμα τα παρακάτω νέα πιλοτικά προγράμματα
σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό:

Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να βρείτε και τους αντίστοιχους οδηγούς
για τον εκπαιδευτικό
.

Οι Οδηγοί για τους εκπαιδευτικούς περιέχουν διδακτικές-παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και πρακτικές υλοποίησης των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΣ) στη σχολική πραγματικότητα. Οι Οδηγοί θα εκπονηθούν
για όλα τα νέα ΠΣ και θα συμπληρώνονται/βελτιώνονται, όπου
είναι αναγκαίο-μέσω της ανατροφοδότησης από τη σχολική πράξη.

Για το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των Νέων
Τεχνολογιών
είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω οδηγοί:

Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε και την αντίστοιχη παρουσίαση (εδώ) για
τα προγράμματα σπουδών του επιστημονικού πεδίου της Πληροφορικής
και των Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο της ημερίδας με «Το νέο
Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η πιλοτική εφαρμογή του»
.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Υποστηρικτικό Υλικό για το σχολικό βιβλίο «Πληροφορική» του Γυμνασίου

Posted: 09 Oct 2011 03:59 AM PDT

Στον ιστότοπο http://www.gymit.gr/CD_ROM_Ekpaideftikou/index.html,
μπορείτε να βρείτε το«επίσημο» υποστηρικτικό υλικό για το σχολικό βιβλίο
«Πληροφορική» για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
.

Στον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε πλούσιο υποστηρικτικό υλικό όπως:

Περισσότερες ιστοσελίδες με υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της
Πληροφορικής στο Γυμνάσιο μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο του
φίλου συναδέρφου

Γιάννη Σαρημπαλίδη:http://pliroforikiatschool.blogspot.com/2011/09/10.html.

Δεν υπάρχουν σχόλια: