ΠΑΚΕ Κρήτης - Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου

Υλικό από τις δραστηριότητες και τι εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά την επιμόρφωση Β επιπέδου στο ΠΑΚΕ (Πανεπιστημιακό Κέντρο) Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: